Program rozwojowy

  Celem Programu Rozwojowego jest dostarczenie każdemu jego uczestnikowi narzędzi do powiększania swych kompetencji w wybranym kierunku. Są to nie tylko szkolenia z wiedzy twardej oraz umiejętności miękkich, lecz całe certyfikowane ścieżki rozwojowe prowadzone przez specjalistów w swoich dziedzinach, którzy osiągnęli sukces w życiu zawodowym. Program Rozwojowy charakteryzuje się niezwykłą elastycznością, obejmując zarówno grupowe bootcampy szkoleniowe, jak i mentoring personalny. Program rozwojowy powstał 10 lat temu, do tej pory w jego ramach odbyło się ponad 100 szkoleń, w których przeszkolone zostało ponad 1000 osób.

  Bootcamp jest cyklicznym produktem organizowanym w ramach programu rozwojowego NZS. Jest to weekendowy zjazd szkoleniowy odbywający się w różnych miastach w całej Polsce. Przeznaczony jest dla 30-60 uczestników. Tematyka szkoleń jest każdorazowo dostosowana do indywidualnych potrzeb rozwojowych szkolonej grupy. W ramach bootcampu prowadzone są szkolenia w zakresie podstawowym oraz zaawansowane. Szkolenia zaawansowane prowadzone są przez profesjonalnych szkoleniowców, odznaczających się osiągnięciami w wybranej dziedzinie. Uczestnicy szkoleń zaawansowanych otrzymują numerowany certyfikat uczestnictwa. Do tej pory przeprowadzono bootcampy w Warszawie oraz Krakowie, w których uczestniczyło 60 osób.

Partner Programu Rozwojowego