Drogowskazy Kariery

WJEDŹ NA DOBRY TOR

Drogowskazy Kariery to ogólnopolski program edukacyjny podnoszący kompetencje studentów oraz ich konkurencyjność na rynku pracy. Projekt pomaga studentom w kształtowaniu ich przyszłości i odnalezieniu najlepszej drogi rozwoju poprzez zaprezentowanie możliwości, jakie dają im praktyki, staże i praca w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych.

Studenci – uczestnicy Programu – zyskują możliwość poznania zarówno specyfiki pracy w poszczególnych branżach jaki i u potencjalnych pracodawców. Nasze szkolenia są ściśle dopasowane do potrzeb studentów, dzięki przeprowadzonej wśród nich ogólnopolskiej ankiecie branżowej.

Szerokie spektrum naszych działań oraz formy organizowanych wydarzeń czyni Drogowskazy Kariery projektem wysokiej rangi, a tym samym cieszącym się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Organizujemy warsztaty i case studies, debaty oraz panele dyskusyjne. Dajemy partnerom możliwość promocji firmy i zaprezentowania oferty stażowej. Często zdarza się tak, że studenci biorący udział w naszym projekcie mają ułatwioną ścieżkę kariery.

Podczas tegorocznej, XI edycji, będziemy w 6 regionach na 13 uczelniach z całej Polski!

Centra Regionalne Programu ulokowane są w następujących miastach: Białystok, Poznań, Rzeszów, Tarnów, Warszawa oraz Wrocław.

Śledź nas:
www
fb