Kim jesteśmy?

Niezależne Zrzeszenie Studentów

jest organizacją studencką z 40-letnią historią działającą w duchu patriotycznym. Tworzą ją młodzi ludzie o nieprzeciętnej wyobraźni i niezaspokojonej ciekawości świata. Dzięki swoim działaniom NZS wspiera kulturalny, naukowy i społeczny rozwój studentów, a gdy jest to potrzebne, również walczy o ich prawa.

Wybierz miasto, w którym studiujesz
tutaj
Nasz głos ma znaczenie - opinie, uchwały, stanowiska NZS
czytaj
Możesz to zrobić
tutaj
caret-down caret-up caret-left caret-right

Uchwała upamiętniająca rejestrację NZS

20 stycznia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 40-lecia rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Zdrowie Psychiczne Studentów – raport Centrum Analiz NZS

Polscy studenci coraz częściej zauważają trudności z dostępem do profesjonalistów, wysokie ceny prywatnych wizyt u lekarza oraz konsekwencje nieleczonych problemów psychicznych. Jak prezentują się statystyki na ten temat? Odpowiedzi na to pytanie znajdują się w najnowszym raporcie Centrum Analiz NZS, który dokładnie przygląda się zdrowiu psychicznemu studentów w Polsce.

Oświadczenie NZS i BZS w sprawie aresztowań studentów na Białorusi

Niezależne Zrzeszenie Studentów wraz z Białoruskim Zrzeszeniem Studentów zwrócili się do Organizacji Narodów Zjednoczonych o zdecydowaną reakcję i wywarcie wpływu na białoruskich decydentów, w związku z aresztowaniami białoruskich studentów.

Uchwała upamiętniająca ofiary stanu wojennego wprowadzonego przez władze PRL

5 grudnia 2020 r. Komisja Krajowa NZS podjęła uchwałę upamiętniającą ofiary stanu wojennego.