Studencki Nobel

Jak zostać najlepszym studentem w Polsce?

Studencki Nobel to jedyny taki program stypendialny tworzony przez organizację studencką i skierowany do studentów uczelni wyższych wyróżniających się swoją ambicją i zaangażowaniem. Tegoroczna edycja konkursu ma na celu wyłonienie finalistów o wybitnych osiągnięciach na różnych polach – zarówno naukowych jak i społecznych – propagowanie rozwoju nauki, literatury i sztuki oraz wsparcie idei wolontariatu. Chcielibyśmy, by nasz program ułatwił młodym, zdolnym artystom, działaczom społecznym i naukowcom rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, a przede wszystkim stał się dodatkową motywacją, by mimo przeciwności losu sięgać coraz dalej.

 

Przebieg Studenckiego Nobla

W tym roku będzie można zgłosić się w następujących kategoriach:

  1.  Nauki techniczne,
  2. Sztuka,
  3. Nauki przyrodnicze i energetyka,
  4. Dziennikarstwo i literatura,
  5. Fizyka i astronomia,
  6. Medycyna i farmacja,
  7. Nauki społeczne,
  8. Nauki ekonomiczne,
  9. Działalność społeczna.

Partner strategiczny

Partnerem strategicznym XIV edycji Studenckiego Nobla jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który przekazał łączną pulę nagród o wartości 50 tys. zł. Ponadto, BGK ufundował również nagrodę specjalną związaną z działaniami 3W w wysokości 5000zł!
 
BGK to polski bank rozwoju, którego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Bank realizuje programy rozwojowe w zakresie np. dostępu do mieszkań i czystego powietrza oraz infrastrukturę publiczną. BGK finansuje działalność bieżącą oraz inwestycje przedsiębiorstw i samorządów. BGK jest obecny w każdym regionie Polski oraz za granicą (przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie i Amsterdamie). Wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. 
Ideą Banku Gospodarstwa Krajowego jest wyjście naprzeciw wyzwaniom cywilizacyjnym. Dlatego stworzył projekt 3W, czyli woda, wodór i węgiel. Ta inicjatywa ma na celu budować i integrować społeczność utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizować społeczeństwo. To wszystko po to, by w odpowiedzialny sposób zarządzać zasobami, które są ograniczone na naszej planecie.

Informacje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie Studenckiego Nobla oraz na fanpage’u na Facebooku.

 

Więcej informacji na oficjalnej stronie projektu:
http://www.studenckinobel.info/

Partnerzy

Śledź nas:
www
fb
insta