Komisja Krajowa


Krzysztof Maziarczyk
Politechnika Bydgoska
@:krzysztof.maziarczyk@nzs.org.pl
Tel: +48 502 150 666
Krystian Rubajczyk
Krystian Rubajczyk
Uniwersytet Gdański
@:krystian.rubajczyk@nzs.org.pl
Tel: +48 572 651 406

Łukasz Jańta
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
@:lukasz.janta@nzs.org.pl
Tel: +48 533 254 551

Justyna Thier
Uniwersytet Jagielloński
@:justyna.thier@nzs.org.pl
Tel: +48 600 255 050

Katarzyna Morawska
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
@:katarzyna.morawska@nzs.org.pl
Tel: +48 798 356 564

Weronika Sawczuk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
@:weronika.sawczuk@nzs.org.pl
Tel: +48 506 960 205

Mateusz Wróbel
Politechnika Krakowska
@:mateusz.wrobel@nzs.org.pl
Tel: +48 537 246 585

Grzegorz Tomporowski
Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
@:grzegorz.tomporowski@nzs.org.pl
Tel: +48 604 618 083

Patrycja Rowińska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
@:patrycja.rowinska@nzs.org.pl
Tel: +48 506 810 430

Angelika Jędrzejczak
Organizacja Uczelniana Uniwersytetu Łódzkiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Regionu Łódzkiego
@:angelika.jedrzejczak@nzs.org.pl
Tel: +48 510 438 951

Zuzanna Kurowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
@:zuzanna.kurowska@nzs.org.pl
Tel: +48 784 200 839

Michał Pawłowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
@:michal.pawlowski@nzs.org.pl
Tel: +48 664 609 865

Natalia Pawlak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
@:natalia.pawlak@nzs.org.pl
Tel: +48 507 727 119

Tomasz Berus
Politechnika Poznańska
@:tomasz.berus@nzs.org.pl
Tel: +48 501 476 667

Angelika Kloc
Uniwersytet Rzeszowski
@:angelika.kloc@nzs.org.pl
Tel: +48 731 266 333


Piotr Sobiło
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
@:piotr.sobilo@nzs.org.pl
Tel: +48 533 627 532


Tomasz Wróblewski
Uniwersytet Śląski
@:tomasz.wroblewski@nzs.org.pl
Tel: +48 669 577 539

Natalia Sokołowska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
@:natalia.sokolowska@nzs.org.pl
Tel: +48 604 305 441

Martyna Florczak
Uniwersytet Warszawski
@:martyna.florczak@nzs.org.pl
Tel: +48 573 436 288

Daniel Jakubowski
Politechnika Warszawska
@:daniel.jakubowski@nzs.org.pl
Tel: +48 513 440 218

Dawid Świadkowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
@:dawid.swiadkowski@nzs.org.pl
Tel: +48 661 217 100

Kamila Walkowiak
Uniwersytet Wrocławski
@:kamila.walkowiak@nzs.org.pl
Tel: +48 607 603 921

Nina Bury
Politechnika Wrocławska
@:nina.bury@nzs.org.pl
Tel: +48 600 738 064


Jacek Gołek
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
@:jacek.golek@nzs.org.pl
Tel: +48 880 426 751


Alicja Krzywicka
Uniwersytet w Białymstoku
@:alicja.krzywicka@nzs.bialystok.pl
Tel: +48 575 492 539

Joanna Herbin
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
@:joanna.herbin@nzs.bialystok.pl
Tel: +48 519 107 797


Angelika Olszak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
@:angelika.olszak@nzs.org.pl
Tel: +48 509 852 233


Maria Kępkowicz
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
@:marysia.kepkowicz@nzs.org.pl
Tel: +48 665 620 124