Alicja Krzywicka
Alicja Krzywicka
Uniwersytet w Białymstoku
@:alicja.krzywicka@nzs.bialystok.pl
Tel: +48 575 492 539
Joanna Herbin
Joanna Herbin
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
@:joanna.herbin@nzs.bialystok.pl
Tel: +48 519-107-797
Krzysztof Maziarczyk
Krzysztof Maziarczyk
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
@:krzysztof.maziarczyk@nzs.org.pl
Tel: +48 502 150 666
Krystian Rubajczyk
Krystian Rubajczyk
Uniwersytet Gdański
@:krystian.rubajczyk@nzs.org.pl
Tel: +48 572 651 406
Angelika Plucik
Angelika Plucik
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
@:angelika.plucik@nzs.org.pl
Tel: +48 796 970 123
Paweł Florczak
Paweł Florczak
Uniwersytet Jagielloński
@:pawel.florczak@nzs.org.pl
Tel: +48 664 552 856
Natalia Stachura
Natalia Stachura
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
@:natalia.stachura@nzs.org.pl
Tel: +48 733 861 166
Bartłomiej Budziła
Bartłomiej Budziła
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
@:bartlomiej.budzila@nzs.org.pl
Tel: +48 885 270 200
Dagmara Żuk
Dagmara Żuk
Politechnika Krakowska
@:dagmara.zuk@nzs.org.pl
Tel: +48 660 984 100
Anna Lizińska
Anna Lizińska
Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
@:anna.lizinska@nzs.org.pl
Tel: +48 603 468 272

Zuzanna Kurowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
@:zuzanna.kurowska@nzs.org.pl
Tel: +48 784 200 839
Michał Pawłowski
Michał Pawłowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
@:michal.pawlowski@nzs.org.pl
Tel: +48 664 609 865
Angelika Grad
Angelika Grad
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
@:angelika.grad@nzs.org.pl
Tel: +48 605 533 176
Tomasz Berus
Tomasz Berus
Politechnika Poznańska
@:tomasz.berus@nzs.org.pl
Tel: +48 501 476 667
Ewelina Podsobińska
Ewelina Podsobińska
Uniwersytet Rzeszowski
@:ewelina.podsobinska@nzs.org.pl
Tel: +48 721 797 855
Weronika Fik
Weronika Fik
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
@:weronika.fik@nzs.org.pl
Tel: +48 690 384 417
Anna Topa
Anna Topa
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
@:anna.topa@nzs.org.pl
Tel: +48 532 215 900
Natalia Krzysztoszek
Natalia Krzysztoszek
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
@:natalia.krzysztoszek@nzs.org.pl
Tel: +48 503 106 843
Paweł Orzechowski
Paweł Orzechowski
Uniwersytet Warszawski
@:pawel.orzechowski@nzs.org.pl
Tel: +48 664 330 364
Kinga Helik
Kinga Helik
Politechnika Warszawska
@:kinga.helik@nzs.org.pl
Tel: +48 514 447 106
Konrad Bochniarz
Konrad Bochniarz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
@:konrad.bochniarz@nzs.org.pl
Tel: +48 519 743 415
Kamila Walkowiak
Kamila Walkowiak
Uniwersytet Wrocławski
@:kamila.walkowiak@nzs.org.pl
Tel: +48 607 603 921
Jakub Michalski
Jakub Michalski
Politechnika Wrocławska
@:kuba.michalski@nzs.org.pl
Tel: +48 666 951 590
Kamil Molenda
Kamil Molenda
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
@:kamil.molenda@nzs.org.pl
Tel: +48 720 807 900
Piotr Sobiło
Piotr Sobiło
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
@:piotr.sobilo@nzs.org.pl
Tel: +48 533 627 532
Ireneusz Bieniek
Ireneusz Bieniek
Katolicki Uniwersytet Lubelski
@:ireneusz.bieniek@nzs.org.pl
Tel: +48 721 574 588
Tomasz Wróblewsk
Tomasz Wróblewski
Uniwersytet Śląski
@:tomasz.wroblewski@nzs.org.pl
Tel: +48 669 577 539