Jako największa organizacja studencka w Polsce prowadzimy przedsięwzięcia o różnorodnym charakterze oraz angażujące tysiące studentów. Projekty przez nas prowadzone wymagają wsparcia merytorycznego oraz finansowego, więc jeśli chcą Państwo dotrzeć do społeczności akademickiej i są zainteresowani współpracą ze studentami to zapraszamy do kontaktu.  

Bazujemy na bilateralnych korzyściach i w zamian możemy zaoferować m.in..:  

  • możliwość udziału w panelach dyskusyjnych  
  • współorganizację certyfikowanych szkoleń  
  • możliwość uczestnictwa w Krajowych Zjazdach NZS  
  • promocję na stronie internetowej i social mediach 
  • dostęp do społeczności akademickiej na 27 polskich uczelniach 
  • dystrybucję gadżetów na wydarzeniach 

Oczywiście to nie wszystko z naszej strony. Jesteśmy również otwarci na wszystkie propozycje.  

Anna Przychodzeń
Wiceprzewodnicząca ds. Partnerów

E-mail: anna.przychodzen@nzs.org.pl

Nr. Tel.: +48 506 227 527

Organizacje, które nam zaufały: