Kim jesteśmy?

Niezależne Zrzeszenie Studentów tworzą młodzi ludzie o nieprzeciętnej wyobraźni, szalonych pomysłach i niezaspokojonej ciekawości świata.

Kto może działać w NZS? Każdy student, który ma ambicję zostawiania rzeczywistości lepszej niż ją zastał.

Misja NZS? Aktywizacja środowiska studenckiego i budowanie społeczeństwa obywatelskiego!
Organizujemy – Pokazujemy – Tworzymy – Dyskutujemy. Ważne są dla nas zarówno sprawy lokalne, uczelniane, jak i krajowe, nierzadko wymagające współpracy z biznesem, fundacjami, innymi organizacjami ogólnopolskimi i ministerstwami.

  • Stoimy na straży praw studenckich
  • Staramy się, by student znaczył coraz więcej w świecie mediów, polityki i biznesu
  • Kreujemy liderów wśród członków organizacji, którzy w przyszłości staną na czele własnych przedsięwzięć – tych społecznych i tych biznesowych.

Z chęcią uczestniczymy w życiu publicznym Polski, przyczyniając się do jego demokratyzacji, utrwalania i rozwijania praw obywatelskich, swobód twórczych, umacniania niezawisłości nauki, kultury i sztuki, działania na rzecz rozwoju moralności publicznej.

Zjazd Komisji Krajowej, Rzeszów 2022