Wampiriada to akcja studenckiego, honorowego krwiodawstwa Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Naszym głównym celem jest pokazanie, jak wiele można zrobić dla innych poprzez regularne oddawanie krwi. Wampiriada propaguje wśród społeczności akademickiej również ideę zdrowego trybu życia oraz zachęca do rejestrowania się w bazie Dawców szpiku. Podczas organizowanych dwa razy w ciągu roku wydarzeń, wszyscy chętni mogą oddać krew w krwiobusie, będącym mobilnym punktem pobrań. OprócNieustannie podkreślamy, że jedna donacja to aż trzy uratowane życia ludzkie! Wsparcie ambasadorów zapewnia nagłaśnianie każdej kolejnej edycji Wampiriady, a dzięki współpracy z licznymi partnerami możemy nagradzać zaangażowanie wszystkich krwiodawców.