Aktualności

|

Zaproszenie do rozmów skierowane do władz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i przedstawicieli Samorządu Studentów

W związku z docierającymi do nas niepokojącymi informacjami o procesie przeprowadzenia wyborów władz Samorządu Studentów oraz o licznych zwolnieniach pracowników akademickich, zwracamy się do władz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji…

Raport “Mobbing na uczelniach wyższych”
|

Raport “Mobbing na uczelniach wyższych”

Jednym z głównych celów uczelni wyższych w Polsce – poza kształceniem studentów – jest zapewnienie im środowiska sprzyjającego zgłębianiu wiedzy. Niejednokrotnie jednak w  mediach pojawiały się informacje o nadużyciach o charakterze psychicznym i fizycznym, jakich dopuszczali się pracownicy akademiccy względem studentów.
Raport Centrum Analiz NZS “Mobbing na uczelniach wyższych” przedstawia skalę tego zjawiska na polskich uczelniach.