Raport Centrum Analiz NZS: Unia Europejska oczami studentów

Niezależne Zrzeszenie Studentów ma przyjemność przedstawić wyniki badania przeprowadzonego przez Centrum Analiz NZS.

Niniejszy raport jest zwieńczeniem szeregu działań podjętych w roku 2023/24 na rzecz zwiększania świadomości obywatelskiej, wśród których znalazły się również debaty przedwyborcze oraz kampania informacyjna Studiuję | Głosuję. Celem raportu jest ukazanie problematyki i skali zaangażowania studentów w politykę Unii Europejskiej, a także zbadanie ich poglądów na poszczególne tematy związane z UE. 

Młodzi ludzie odgrywają istotną rolę w kształtowaniu przyszłości Europy. Ich zaangażowanie i świeże spojrzenie na kluczowe kwestie społeczne, ekonomiczne oraz polityczne mogą znacząco wpłynąć
na kierunek rozwoju wspólnoty europejskiej. W świetle zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego i innych wydarzeń politycznych na arenie międzynarodowej, badania nad zaangażowaniem młodych osób w politykę UE nabierają ogromnego znaczenia. Niski poziom zaangażowania politycznego wśród młodych ludzi jest obecnie jednym z głównych wyzwań w kontekście Unii Europejskiej. Pomimo
rosnącej liczby inicjatyw mających na celu ich aktywizację, wielu młodych obywateli wciąż pozostaje biernych. Ponadto wybory do Parlamentu Europejskiego w ubiegłych latach cieszyły się zdecydowanie niższą popularnością w porównaniu do polskich wyborów parlamentarnych – w 2019 roku frekwencja wyborcza w Polsce wyniosła jedynie 45,68%.

Jak młodzi oceniają swój stan wiedzy na temat struktur i instytucji władz polskich i unijnych? Gdzie dostrzegają korzyści i problemy w obecnym kształcie Unii? To jedne z licznych kwestii poruszonych w badaniu Unia Europejska oczami studentów. Liczymy, że opracowanie przyczyni się do rozwijania świadomości obywatelskiej. Dostęp do edukacji politycznej oraz promowanie aktywności młodych osób w życiu publicznym to kluczowe elementy budowania demokratycznych struktur. Praca nad zaangażowaniem ich w sprawy europejskie powinna być priorytetem zarówno dla instytucji Unii Europejskiej, jak i krajowych rządów. Ostatecznie to młodzi ludzie będą dziedziczyć dzisiejsze wyzwania
i związane z nimi decyzje.