Raport Centrum Analiz NZS: Sytuacja mieszkaniowa studentów w Polsce

Akademik, wynajem nieruchomości, czy pozostanie w domu rodzinnym?
Dynamiczna sytuacja na rynku mieszkaniowym ma bezpośredni wpływ na to,
jak i gdzie mieszkają studenci. Poznanie obecnej sytuacji mieszkaniowe
studentów w Polsce pozwala na zobrazowanie studenckiego rynku najmu, tego
jakie występują na nim problemy oraz jakie oczekiwania posiadają studenci
wobec swojego miejsca zamieszkania.


Wraz ze wzrostem jakości życia oraz rozwojem technologicznym studenci
decydują się na wynajem lokali o wyższym standardzie, ważną rolę odgrywa
wygoda oraz chęć bycia samodzielnym – aby w pełni realizować swoje cele
życiowe. Można dostrzec też sytuacje, w których niezbędne jest systemowe
wsparcie ze strony władz – przede wszystkim dla osób w szczególnie trudnej
sytuacji życiowej, utrudniającej lub uniemożliwiającej samodzielne pozyskanie
mieszkania.

Centrum Analiz Niezależnego Zrzeszenia Studentów przeprowadziło
badanie, w którym studenci uczelni wyższych mogli wyrazić opinię na temat
sytuacji mieszkanowej studentów w Polsce. Efektem przeprowadzonego
badania jest niniejszy raport, którego analiza oraz wnioski mogą pomóc
w poznaniu aktualnej sytuacji studenckiego rynku najmu, problemów
i preferencji studentów, oraz określić optymalne działania na rzecz
udoskonalenia i zadowolenia studentów z ich sytuacji mieszkaniowej
w przyszłości.