Jak zostać najlepszym studentem w Polsce?

Projekt, organizowany co roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, ma na celu wyłonienie najbardziej wszechstronnych i utalentowanych członków społeczności akademickiej, a także promowanie aktywnej działalności studenckiej. Tegoroczna odsłona Studenckiego Nobla będzie kolejną edycją konkursu na najlepszego studenta RP. Projekt został objęty Honorowym Patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przebieg Studenckiego Nobla

Zgłaszając się do konkursu, student wybiera jedną z dostępnych kategorii:

  • IT,
  • Sztuka,
  • Nauki przyrodnicze i energetyka,
  • Nauki społeczno-ekonomiczne,
  • Dziennikarstwo i literatura,
  • Fizyka i astronomia,
  • Medycyna i farmacja,
  • Działacz.

W finałowej fazie, aplikacje uczestników oceniane są przez Komisją Konkursową, która wybierze spośród finalistów najzdolniejszych studentów w kraju. Studenccy Nobliści będą nagradzani na uroczystej Gali Finałowej, gdzie poza dyplomem otrzymają cenne nagrody. Wszystko to, dzięki naszej współpracy z partnerami.

Więcej informacji na oficjalnej stronie projektu:
http://www.studenckinobel.info/

Śledź nas:
www
fb