Jak zostać najlepszym studentem w Polsce?

Projekt, organizowany co roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, ma na celu wyłonienie najbardziej wszechstronnych i utalentowanych członków społeczności akademickiej, a także promowanie aktywnej działalności studenckiej. Tegoroczna odsłona Studenckiego Nobla będzie kolejną edycją konkursu na najlepszego studenta RP. Projekt został objęty Honorowym Patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przebieg Studenckiego Nobla

Zgłaszając się do konkursu, student wybiera jedną z dostępnych specjalności. Do tej pory były to:

  • nauki ścisłe i techniczne,
  • nauki humanistyczne i sztuka,
  • nauki ekonomiczne,
  • nauki społeczne,
  • nauki o zdrowiu (medycyna i sport),
  • nauki przyrodniczo-rolnicze.

W finałowej fazie, uczestnicy prezentują się przed Komisją Konkursową, która wybierze spośród finalistów najzdolniejszych studentów w kraju. Studenccy Nobliści będą nagradzani na uroczystej Gali Finałowej, gdzie poza dyplomem otrzymają cenne nagrody. Wszystko to, dzięki naszej współpracy z partnerami.

Każdy kto posiada średnią powyżej 4.0 z dotychczasowego przebiegu swoich głównych studiów i ma poniżej 28 lat, może wziąć udział poprzez zgłoszenie się na stronie studenckinobel.info. Tam też znajdują się szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie oraz jego regulamin.