Kim jesteśmy?

Niezależne Zrzeszenie Studentów

jest organizacją studencką z 40-letnią historią działającą w duchu patriotycznym. Tworzą ją młodzi ludzie o nieprzeciętnej wyobraźni i niezaspokojonej ciekawości świata. Dzięki swoim działaniom NZS wspiera kulturalny, naukowy i społeczny rozwój studentów, a gdy jest to potrzebne, również walczy o ich prawa.

Wybierz miasto, w którym studiujesz
tutaj
Nasz głos ma znaczenie - opinie, uchwały, stanowiska NZS
czytaj
Możesz to zrobić
tutaj
caret-down caret-up caret-left caret-right

Oświadczenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów w sprawie wzięcia odpowiedzialności przez władze RP za zaogniający się w czasie pandemii COVID-19 konflikt społeczny spowodowany orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku.

Żądanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów do władz Rzeczypospolitej Polskiej – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, […]

Stanowisko NZS dot. działań związanych z przeciwdziałaniem epidemii i wyborów prezydenckich

Nad ranem 28 marca Sejm przegłosował ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Działania związane ze […]

List otwarty NZS-u w sprawie obecności pseudonauki na uczelniach

Na polskich uczelniach od dłuższego czasu można zaobserwować niepokojące zjawisko, jakim jest coraz częstsza obecność tzw. pseudonauki na murach uczelnianych. W związku z tym, […]

Oświadczenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów w sprawie wymogu odpłatności za praktyki studenckie

W związku z licznymi zawiadomieniami dotyczącymi wymogu odpłatności za obowiązkowe praktyki studenckie przez studentów farmacji na polskich uczelniach medycznych, prezentujemy […]

Partner Główny