Raport Centrum Analiz NZS: System wsparcia materialnego studentów

 

Niezależne Zrzeszenie Studentów ma przyjemność przedstawić wyniki badania przeprowadzonego przez Centrum Analiz NZS w celu oceny systemu wsparcia materialnego studentów w Polsce. W ankiecie skupiono się na analizie stypendiów: socjalnego i Rektora. Badano także programy stypendialne dedykowane studentom, będącym osobami z niepełnosprawnościami, a także studentom polskich uczelni, pochodzącym z Białorusi.  

Edukacja wyższa to kluczowy element rozwoju społecznego i gospodarczego, a zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego studentom ma istotne znaczenie dla ich sukcesu akademickiego oraz przyszłej kariery zawodowej. Jak ważne są programy stypendialne oraz jak wrażliwą na wszelkiego rodzaju zawirowania ekonomiczne grupą społeczną są studenci, widzimy od kilku lat. Podwyższona inflacja oraz trudna sytuacja na rynku mieszkaniowym uderzają w portfele studentów, a wielu kandydatów na studia zmuszają do refleksji nad tym, czy podczas zdobywania wykształcenia wyższego będą w stanie się utrzymać, nawet z pomocą rodziców. Dlatego też postanowiliśmy dokładnie przyjrzeć się systemowi stypendialnemu w Polsce, aby zrozumieć, jakie konkretnie korzyści przynosi on studentom w obecnym kształcie, a także jakich zmian wymaga najpilniej.  

W raporcie przedstawiamy wyniki badania, analizując między innymi dostępność, kryteria przyznawania, wysokość wsparcia oraz efektywność programów stypendialnych. Dążymy do identyfikacji ewentualnych problemów i zaproponowania rozwiązań mających na celu usprawnienie systemu.  

Liczymy, że opracowanie przyczyni się do rozwoju i usprawnienia systemu wsparcia materialnego studentów, co z kolei przełoży się na poprawę warunków nauki i równych szans dla wszystkich studentów w Polsce. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie oraz udostępnili nam swoje cenne spostrzeżenia i opinie. Szczególne podziękowania kierujemy do partnerów niniejszego raportu, Fundacji Avalon, Belarusian Youth Hub oraz Zrzeszenia Białoruskich Studentów (Задзіночанне Беларускіх Студэнтаў).