Ogólnopolska Konferencja
Zdrowia Psychicznego

Zdrowie
w Twojej
Głowie

23-24.10.2021

Uczestnictwo czynne:  MS Teams
Uczestnictwo bierne: Transmisja online

Prelegenci

Prof. Marta Bogdanowicz

psycholog kliniczny dziecięcy, była dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Założycielka i wieloletnia przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji. Jej zainteresowania, prace i badania dotyczą Czytaj dalej

Dr Jacek Moskalewicz

Socjolog. Od roku 1988 członek Panelu Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia. Laureat prestiżowej Jellinek Memorial Award. Koordynator kilkudziesięciu projektów badawczych, między innymi współkoordynator dwóch ogólnopolskich badań epidemilogicznych Czytaj dalej

Prof. Dominika Dudek

specjalista psychiatra. Kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia z wyróżnieniem na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Czytaj dalej

Dr Piotr Toczyski

adiunkt Instytutu Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, kierownik Zakładu Socjologii Mediów i Komunikacji Społecznej APS oraz trzyletnich badań w działaniu na rzecz zdrowia publicznego w Polsce w ramach międzynarodowego projektu Czytaj dalej

Dr Katarzyna Julia Kowalska

dr nauk prawnych, radca prawny, Przewodnicząca Rady Młodych Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, Członek Komisji Bioetycznej przy Instytucie Matki i Dziecka, Prorektor ds. Nauczania Wyzszej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie.

Dr Tomasz Rowiński

adiunkt w Katedrze Psychologii Osobowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest również Dyrektorem Instytutu Psychologii na tym Uniwersytecie. Pełni też funkcję Dyrektora Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Czytaj dalej

Dr Paweł Atroszko

adiunkt w Zakładzie Psychometrii i Statystyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Autor ponad 90 prac naukowych, kierownik międzynarodowych i krajowych projektów badawczych z obszaru uzależnień behawioralnych. Dwukrotnie wyróżniony w ogólnopolskim konkursie StRuNa Czytaj dalej

Prof. Bogusław Śliwerski

pedagog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w latach 2011-2019. Dawniej był rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Czytaj dalej
DSC_0878

Prof. Dorota Klus-Stańska

kierownik Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą działającym przy Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytet Gdańskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą dydaktyki, pedagogiki wczesnoszkolnej oraz pedeutologii. Czytaj dalej

Koło Badań Psychologicznych "Experior"

działa przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego od 2014 roku. Koncentruje się na przygotowaniu studentów do prowadzenia badań naukowych, a także na projektach interwencyjnych i społecznych. Czytaj dalej

Komitet Organizacyjny

Dr Paweł Atroszko

Mgr Patrycja Uram

Mgr Jarosław Olszewski

Karolina Grzesiak

Bartłomiej Budziła

Natalia Woropay-Hordziejewicz

Mgr inż. Edyta Mazur

Mgr inż. Dominika Siegieda

Aleksandra Buźniak

organizatorzy konferencji