Ogólnopolska Konferencja
Zdrowia Psychicznego

Zdrowie
w Twojej
Głowie

23-24.10.2021

Uczestnictwo czynne:  MS Teams
Uczestnictwo bierne: Transmisja online

Transmisja Online

Niezależne Zrzeszenie Studentów, Koło Badań Psychologicznych “Experior” Uniwersytetu Gdańskiego oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów zapraszają na ogólnopolską konferencję zdrowia psychicznego “Zdrowie w Twojej głowie”, odbywającą się w dniach 23-24 października 2021 roku na platformie MS Teams.

Zdrowie psychiczne jest wartością nadrzędną. Pozwala jednostce na prawidłowe funkcjonowanie w wielu zakresach codziennego życia. Według Narodowego Testu Zdrowia, przeprowadzonego w 2020 roku, aż co 10 ankietowany ma zdiagnozowaną depresję. Aż jedna czwarta Polaków określa swój stan zdrowia psychicznego jako gorszy od swoich rówieśników, a prawie co trzeci Polak wskazuje na nadmierne wyczerpanie pracą, mające skutki psychiczne oraz somatyczne. Raport Centrum Analiz NZS, dotyczący wsparcia psychologicznego na polskich uczelniach, wskazuje, że aż 64% ankietowanych studentów uznaje dostęp do pomocy psychologicznej za niewystarczający.

Celem konferencji “Zdrowie w twojej głowie” jest zwrócenie uwagi na pogarszający się stan zdrowia psychicznego Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem grupy studentów i doktorantów, a także popularyzowanie tematyki dobrostanu psychicznego oraz równego i powszechnego dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.

Harmonogram

9:00

Oficjalne otwarcie konferencji.
Głos zabiorą przedstawiciele organizatorów konferencji:
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Krajowa Reprezentacja Doktorantów
Koło Badań Psychologicznych “Experior”

10:30-12:30 - I panel

Stan zdrowia psychicznego Polaków. Tendencje ogólne. Prelegenci:
Dr Jacek Moskalewicz i prof. Jacek Wciórka
Temat wystąpienia: EZOP II – kompleksowe badanie stanu zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań
Dr Paweł Atroszko i Koło Badań Psychologicznych “Experior”
Temat wystąpienia: Potencjał kół naukowych w Polsce w podejmowaniu wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym oraz problematyka patologicznego dążenia do produktywności


Moderator: Bartłomiej Budziła

13:00-15:00 - II panel

Dostęp do opieki psychologicznej i psychiatrycznej w Polsce. Wpływ pandemii COVID-19 na dobrostan psychiczny.
Prelegenci:
Dr Katarzyna Julia Kowalska
Temat wystąpienia: Dostęp do wsparcie psychologicznego studentów i studentek w Polsce. Stan aktualny i postulowany.
Prof. Dominika Dudek
Temat wystąpienia: Potrzeby po pandemii
Dr Piotr Toczyski
Temat wystąpienia: Czy w Polsce jest już miejsce na lokalne sojusze i internetowe narzędzia przeciw depresji?
Dr Tomasz Rowiński
Temat wystąpienia: Reforma w psychiatrii dzieci i młodzieży: szanse i ryzyko rozwoju sieci referencyjnej w pandemii COVID-19


Moderator: Alicja Książek

16:00-18:00 - III panel

Edukacja a zdrowie psychiczne.
Prelegenci:
Prof. Dorota Klus-Stańska
Temat wystąpienia: Gdy nauczanie szkodzi zamiast pomagać w rozwoju
Prof. Bogusław Śliwerski
Prof. Marta Bogdanowicz
Temat wystąpienia: Niepowodzenia szkolne zagrożeniem zdrowia psychicznego – na przykładzie dysleksji


Moderator: dr Paweł Atroszko

10:00-11:00 - I panel

Oficjalne otwarcie: Dyskusja ekspercka nad dotychczasowymi badaniami dotyczącymi zdrowia psychicznego społeczności doktoranckiej.

11:15-12:15 - II panel

W czym tkwi problem?- diagnoza przyczyn trudności psychicznych wśród młodych naukowców.

12:30-13:30 - III panel

Stres, depresja, wypalenie zawodowe- perspektywa doktorantek i doktorantów.

14:00-15:00 - IV panel

Podaj dalej-prewencja i dobre praktyki dotyczące zdrowia psychicznego. Jak rozpoznawać, zapobiegać i leczyć.

15:15-15:45 - V panel

Podsumowanie dyskusji

16:00-18:00 - Debata społeczna

Problemy opieki psychologicznej i psychiatrycznej w Polsce oraz potencjalne rozwiązania
Goście debaty:
Prof. Dominika Dudek
Prof. Marta Bogdanowicz
Prof. Dorota Klus-Stańska
Prof. Bogusław Śliwerski
Dr Jacek Moskalewicz
Dr Piotr Toczyski
Dr Tomasz Rowiński
Dariusz Poznański


Moderatorzy debaty: Dr Paweł Atroszko, Patrycja Uram

Komitet naukowy

Prof. Marta Bogdanowicz

Uniwersytet Gdański

Dr Jacek Moskalewicz

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 

Dr Tomasz Rowiński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Dr Piotr Toczyski

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

Dr Katarzyna Julia Kowalska

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie

Prof. Dominika Dudek

Uniwersytet Jagielloński 

Prof. Dorota Klus-Stańska

Uniwersytet Gdański 

Dr Edyta Charzyńska

Uniwersytet Śląski 

Prof. Agnieszka Cybal-Michalska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Paweł Atroszko

Uniwersytet Gdański 

Prof. Anna Kwiatkowska

Instytut Psychologii PAN 

Dr Agnieszka Małek

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Prof. Agnieszka Popiel

Humniastycznospołeczny Uniwersytet SWPS

Prof. Andrzej Kiejna


Prof. Jan Cieciuch


Prof. Paweł Jurek


Prof. Małgorzata Lipowska


Prof. Mariola Bidzan


Prof. Justyna Wojniak

Uniwersytet Pedagogiczny, Fundacja Sieci Kobiet Nauki  

Dr Ewa Pragłowska

Humniastycznospołeczny Uniwersytet SWPS

Dr Lidia Zabłocka- Żytka

Akademia Pedagogiki Specjalnej

Komitet Organizacyjny

Dr Paweł Atroszko

Mgr Patrycja Uram

Mgr Jarosław Olszewski

Karolina Grzesiak

Bartłomiej Budziła

Natalia Woropay-Hordziejewicz

Mgr inż. Edyta Mazur

Mgr inż. Dominika Siegieda

Aleksandra Buźniak

organizatorzy konferencji