Ogólnopolska Konferencja
Zdrowia Psychicznego

Zdrowie
w Twojej
Głowie

23-24.10.2021

Uczestnictwo czynne:  MS Teams
Uczestnictwo bierne: Transmisja online

Niezależne Zrzeszenie Studentów, Koło Badań Psychologicznych “Experior” Uniwersytetu Gdańskiego oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów zapraszają na ogólnopolską konferencję zdrowia psychicznego “Zdrowie w Twojej głowie”, odbywającą się w dniach 23-24 października 2021 roku na platformie MS Teams.

Zdrowie psychiczne jest wartością nadrzędną. Pozwala jednostce na prawidłowe funkcjonowanie w wielu zakresach codziennego życia. Według Narodowego Testu Zdrowia, przeprowadzonego w 2020 roku, aż co 10 ankietowany ma zdiagnozowaną depresję. Aż jedna czwarta Polaków określa swój stan zdrowia psychicznego jako gorszy od swoich rówieśników, a prawie co trzeci Polak wskazuje na nadmierne wyczerpanie pracą, mające skutki psychiczne oraz somatyczne. Raport Centrum Analiz NZS, dotyczący wsparcia psychologicznego na polskich uczelniach, wskazuje, że aż 64% ankietowanych studentów uznaje dostęp do pomocy psychologicznej za niewystarczający.

Celem konferencji “Zdrowie w twojej głowie” jest zwrócenie uwagi na pogarszający się stan zdrowia psychicznego Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem grupy studentów i doktorantów, a także popularyzowanie tematyki dobrostanu psychicznego oraz równego i powszechnego dostępu do pomocy psychologicznej.

Harmonogram

9:00

Oficjalne otwarcie panelem dyskusyjnym Komitetu Honorowego.
Prelegenci:
Prof. Bogusław Śliwerski
Prof. Dominika Dudek

10:30-12:30 - I panel

Stan zdrowia psychicznego Polaków. Tendencje ogólne. Prelegenci:
Dr Jacek Moskalewicz i prof. Jacek Wciórka
Temat wystąpienia: EZOP II – kompleksowe badanie stanu zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań
Dr Paweł Atroszko i Koło Badań Psychologicznych “Experior”
Temat wystąpienia: Potencjał kół naukowych w Polsce w podejmowaniu wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym oraz problematyka patologicznego dążenia do produktywności

13:00-15:00 - II panel

Dostęp do opieki psychologicznej w Polsce. Wpływ pandemii COVID-19 na dobrostan psychiczny.
Prelegenci:
Prof. Dominika Dudek
Temat wystąpienia: Potrzeby po pandemii oraz reforma psychiatrii
Dr Piotr Toczyski
Temat wystąpienia: Czy w Polsce jest już miejsce na lokalne sojusze i internetowe narzędzia przeciw depresji?
Dr Katarzyna Julia Kowalska
Temat wystąpienia: Dostęp do wsparcie psychologicznego studentów i studentek w Polsce. Stan aktualny i postulowany.

16:00-18:00 - III panel

Edukacja a zdrowie psychiczne.
Prelegenci:
Prof. Dorota Klus-Stańska
Prof. Bogusław Śliwerski
Prof. Marta Bogdanowicz
Temat wystąpienia: Niepowodzenia szkolne zagrożeniem zdrowia psychicznego – na przykładzie dysleksji

10:00-11:00 - I panel

Oficjalne otwarcie: Dyskusja ekspercka nad dotychczasowymi badaniami dotyczącymi zdrowia psychicznego społeczności doktoranckiej.

11:15-12:15 - II panel

W czym tkwi problem?- diagnoza przyczyn trudności psychicznych wśród młodych naukowców.

12:30-13:30 - III panel

Stres, depresja, wypalenie zawodowe- perspektywa doktorantek i doktorantów.

14:00-15:00 - IV panel

Podaj dalej-prewencja i dobre praktyki dotyczące zdrowia psychicznego. Jak rozpoznawać, zapobiegać i leczyć.

15:15-15:45 - V panel

Podsumowanie dyskusji

16:00-18:00 - Debata społeczna

Problemy opieki psychologicznej w Polsce oraz potencjalne rozwiązania
Goście debaty:
Prof. Dominika Dudek
Prof. Marta Bogdanowicz
Prof. Dorota Klus-Stańska
Prof. Bogusław Śliwerski
Dr Jacek Moskalewicz
Dr Piotr Toczyski

Komitet naukowy

Prof. Andrzej Kiejna

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dr Jacek Moskalewicz

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 

Dr Tomasz Rowiński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Dr Piotr Toczyski

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

Dr Katarzyna Julia Kowalska

Uniwersytet Warszawski

Prof. Dominika Dudek

Uniwersytet Jagielloński 

Prof. Dorota Klus-Stańska

Uniwersytet Gdański 

Prof. Bogusław Śliwerski

Uniwersytet Łódzki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

Prof. Marta Bogdanowicz

Uniwersytet Gdański 

Dr Paweł Atroszko

Uniwersytet Gdański 

Prof. Jan Cieciuch

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Prof. Paweł Jurek

Uniwersytet Gdański 

Prof. Małgorzata Lipowska

Uniwersytet Gdański 

Prof. Mariola Bidzan

Uniwersytet Gdański 

Prof. Agnieszka Cybal-Michalska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Dr Edyta Charzyńska

Uniwersytet Śląski 

Komitet Organizacyjny

Dr Paweł Atroszko

Mgr Patrycja Uram

Mgr Jarosław Olszewski

Karolina Grzesiak

Bartłomiej Budziła

Natalia Woropay-Hordziejewicz

Aleksandra Buźniak

Formularz zgłoszeniowy

udzieł bierny: transmisja online

organizatorzy konferencji