Gdzie jest NZS?

Zespół Doradczy przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwie Wyższym

Zespół został powołany na wniosek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele organizacji działających w obszarze szkolnictwa wyższego.  Pierwsza kadencja Zespołu Doradczego rozpoczęła się w grudniu 2018 i zakończyła się tego samego miesiąca w 2019 roku.
Naszą organizację w Zespole reprezentowali:

 • Patrycja Serafin – Przewodnicząca Zarządu Krajowego NZS w kadencji 2019/2020,
 • Adam Zamczała – Wiceprzewodniczący ds. Studenckich Zarządu Krajowego NZS w kadencji 2018/2019.

Lista tematów, które były poruszane podczas comiesięcznych spotkań.

 • Dyskusja nt. artykułu 111 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • Dyskusje nt. udziału studentów w ocenie okresowej pracowników dydaktycznych.
 • Dyskusja nt. wsparcia studentów z zaburzeniami procesu uczenia się.
 • Dyskusja w sprawie Stanowiska IP dla Osi III PO WER ws. Jednoczesnego udziału studentów w Programie Erasmus+ oraz w projektach realizowanych w ramach Międzynarodowych Programów Kształcenia.
 • Dyskusja nt. sportu akademickiego osób z niepełnosprawnością.
 • Dyskusje nt. stypendium dla osób z niepełnosprawnością.
 • Dyskusja nt. udziału niepełnosprawnych w życiu akademickim.
 • Kwestia zwolnień z wychowania fizycznego.
 • Finansowanie sportu akademickiego i wsparcie reprezentacji uczelnianych.
 • Sport akademicki w kontekście osób z niepełnosprawnością.
 • Kształcenie studentów niepełnosprawnych w szczególności w kontekście:
 • student niepełnosprawny a dobór kierunków studiów,
 • problem nauczania języków obcych,
 • wsparcie osób z dysfunkcją narządu wzroku.
 • Wysokie zróżnicowanie stawek stypendium dla osób z niepełnosprawnością.
 • Udział osób z niepełnosprawnością w życiu akademickim.
 • Zaangażowanie studentów z niepełnosprawnością w sprawy publiczne.
 • Cyfryzacja na polskich uczelniach – prezentacja raportu oraz dyskusja.

Zespół został ponownie powołany na kadencję w roku 2020, a jego pierwsze obrady rozpoczną się prawdopodobnie w marcu. Reprezentantami NZS w zespole będą:

 • Patrycja Serafin – Przewodnicząca Zarządu Krajowego NZS,
 • Krzysztof Białas – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ds. Studenckich NZS.

Więcej informacji: Zespół doradczy przy MNiSW

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem

Radia Dialogu z Młodym Pokoleniem została powołana w lipcu 2019 roku na wniosek Ministra Kultury, Pana Piotra Glińskiego. W jej skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej oraz organizacje pozarządowe, w tym przedstawicielka NZS – Patrycja Serafin.

Patrycja jest przewodniczącą Komisji ds. Polityki Informacyjnej, w której zajmuje się upowszechnianiem rozwiązań wypracowanych przez Radę Dialogu.

O zadaniach Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem przeczytacie tutaj.

Więcej informacji o Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Oświadczenia NZS

Wiceprzewodniczący ds. Studenckich

  Jakub Sobolewski

  Wiceprzewodniczący ds. Studenckich

  Student prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Choć na początku swojej kariery udzielał się w Samorządzie Studenckim, to właśnie ta działalność zbliżyła go do NZSu. Uwielbia rozmawiać z ludźmi, swoją postawą pokazuje jak ważna jest obecność i zrozumienie. Od 6 roku życia dość regularnie chodzi do kina i zawsze miał dryg do muzyki. Wielki fan gadżetów ułatwiających życie oraz wielbiciel filmów o agencie 007. Lubi również zagadnienia z dziedziny psychologii i chciałby być jak komiksowi superbohaterowie.