Poradnia

Zakres pomocy

Kontakt


Akademicka Poradnia Prawna

Konsultacje stacjonarne w Warszawie.
Wszystkie sprawy z wyłączeniem:
– prawa karnego
– prawa podatkowego

Kontakt mailowy: biuro@akademickaporadniaprawna.pl

Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/APP.UW


Fundacja Academia Iuris 

Konsultacje stacjonarne w Warszawie.
Wszystkie sprawy z wyłączeniem:

  • spraw podatkowych;
  • spraw dotyczących prowadzonego przez klienta przedsiębiorstwa (gospodarczych)
  • rozwodowych (nie dotyczy innych spraw rodzinnych – np. alimenty)
  • spraw w których działał lub działa profesjonalny pełnomocnik

Zapisy na porady telefonicznie: 506 188 837
Zapisy mailowo: biuro@academiaiuris.pl z dopiskiem w temacie: porada prawna dla studenta. Zapisy również w językach angielskim i rosyjskim, zarówno telefonicznie jak i mailowo.

Więcej informacji na stronie:
https://www.academiaiuris.pl/


Studencka Poradnia Prawna SWPS

Konsultacje stacjonarne w Warszawie.
1. wsparcie biznesu
2. prawo pracy
3. wsparcie cudzoziemców
4. prawo cywilne 


Poradnia Prawna Uniwersytetu Rzeszowskiego

Konsultacje stacjonarne w Rzeszowie.
1. prawo administracyjne
2 prawo karne
3. prawo cywilne
4. prawo pracy

Wsparcie jest oferowane osobom niezamożnym, nieposiadającym profesjonalnego pełnomocnika

Zgłoszenia w wiadomości mailowej na adres poradnia.prawna@ur.edu.pl
lub w wiadomości poprzez fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/upprzeszow

lub telefonicznie pod numer 17 872 20 88.


Kancelaria Sawicki i Wspólnicy

Konsultacje zdalne, przez stronę
1. Proces wizowy,
2. Zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Polski (w każdym wybranym celu z naciskiem na rozpoczęcie albo kontynuację nauki w Polsce)
3. Zezwolenia na pobyt stały
4. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
5. Uznanie za obywatela RP/nadanie obywatelstwa RP
6. Uzyskanie Karty Polaka
7. Zezwolenia na pracę
8. Otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej