Kadencja 2020/2021

Zarząd Krajowy


Krzysztof Białas
Przewodniczący Zarządu Krajowego
NZS UR

Marcin Waryszak
Sekretarz Generalny
NZS UW

Paweł Zdańkowski
Wiceprzewodniczący ds. Finansów
NZS AGH

Kamila Pasternak
Wiceprzewodnicząca ds. Wizerunku i Promocji
NZS UP

Alicja Książek
Wiceprzewodnicząca ds. Projektów
NZS UEWr

Justyna Kołodziej
Wiceprzewodnicząca ds. HR
NZS UR
 
Jakub Sobolewski
Wiceprzewodniczący ds. Studenckich
NZS UG
 

Biura Zarządu Krajowego


Michał Kucharski
Dyrektor ds. Prawnych
NZS UW

Natalia Marciniak
Dyrektor ds. Identyfikacji Wizualnej
NZS UAM

Aleksandra Gawryła 
Dyrektor ds. Social Media
NZS SGH

Krzysztof Kwaśniak
Dyrektor ds. IT
NZS UR

Jakub Mikos
Dyrektor ds. Finansowania Projektów
NZS UWr

Agnieszka Pasek
Dyrektor ds. Operacyjnych
NZS UW

Alicja Wejdner
Dyrektor ds. Grantów
NZS SGH

Michał Pawłowski
Dyrektor ds. HR
NZS UPP

Anna Lambryczak
Dyrektor ds. Rozwoju
NZS UEP

Karolina Urbaniak
Dyrektor ds. Promocji Projektów
NZS UWr

Karolina Grzesiak
Dyrektor ds. Studenckich
NZS UW

Beata Szerszeń
Pełnomocnik ds. Przedsiębiorczości
NZS SGH
       
       

Koordynatorzy Krajowi


Aleksandra Bodzioch
Koordynator projektu “Studencki Nobel”
NZS UEWr

Judyta Biedroń
Koordynator projektu “KoKoS”
NZS AGH

Alicja Wiligórska
Koordynator projektu “OKFS”
NZS SGH

Wojciech Borzęcki
Koordynator projektu “Drogowskazy Kariery”
NZS SGH

Jan Luśnia
Koordynator projektu “Prawie Kino”
NZS UW

Marcelina Przychodni
Koordynator projektu “Maturalnie z NZS”
NZS UEP

Komisja Krajowa

Alicja Krzywicka
Alicja Krzywicka
Uniwersytet w Białymstoku
@:alicja.krzywicka@nzs.bialystok.pl
Tel: +48 575 492 539
Joanna Herbin
Joanna Herbin
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
@:joanna.herbin@nzs.bialystok.pl
Tel: +48 519-107-797
Krzysztof Maziarczyk
Krzysztof Maziarczyk
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
@:krzysztof.maziarczyk@nzs.org.pl
Tel: +48 502 150 666
Krystian Rubajczyk
Krystian Rubajczyk
Uniwersytet Gdański
@:krystian.rubajczyk@nzs.org.pl
Tel: +48 572 651 406
Angelika Plucik
Angelika Plucik
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
@:angelika.plucik@nzs.org.pl
Tel: +48 796 970 123
Paweł Florczak
Paweł Florczak
Uniwersytet Jagielloński
@:pawel.florczak@nzs.org.pl
Tel: +48 664 552 856
Natalia Stachura
Natalia Stachura
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
@:natalia.stachura@nzs.org.pl
Tel: +48 733 861 166
Bartłomiej Budziła
Bartłomiej Budziła
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
@:bartlomiej.budzila@nzs.org.pl
Tel: +48 885 270 200
Dagmara Żuk
Dagmara Żuk
Politechnika Krakowska
@:dagmara.zuk@nzs.org.pl
Tel: +48 660 984 100
Anna Lizińska
Anna Lizińska
Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
@:anna.lizinska@nzs.org.pl
Tel: +48 603 468 272

Zuzanna Kurowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
@:zuzanna.kurowska@nzs.org.pl
Tel: +48 784 200 839
Michał Pawłowski
Michał Pawłowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
@:michal.pawlowski@nzs.org.pl
Tel: +48 664 609 865
Angelika Grad
Angelika Grad
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
@:angelika.grad@nzs.org.pl
Tel: +48 605 533 176
Tomasz Berus
Tomasz Berus
Politechnika Poznańska
@:tomasz.berus@nzs.org.pl
Tel: +48 501 476 667
Ewelina Podsobińska
Ewelina Podsobińska
Uniwersytet Rzeszowski
@:ewelina.podsobinska@nzs.org.pl
Tel: +48 721 797 855
Weronika Fik
Weronika Fik
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
@:weronika.fik@nzs.org.pl
Tel: +48 690 384 417
Anna Topa
Anna Topa
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
@:anna.topa@nzs.org.pl
Tel: +48 532 215 900
Natalia Krzysztoszek
Natalia Krzysztoszek
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
@:natalia.krzysztoszek@nzs.org.pl
Tel: +48 503 106 843
Paweł Orzechowski
Paweł Orzechowski
Uniwersytet Warszawski
@:pawel.orzechowski@nzs.org.pl
Tel: +48 664 330 364
Kinga Helik
Kinga Helik
Politechnika Warszawska
@:kinga.helik@nzs.org.pl
Tel: +48 514 447 106
Konrad Bochniarz
Konrad Bochniarz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
@:konrad.bochniarz@nzs.org.pl
Tel: +48 519 743 415
Kamila Walkowiak
Kamila Walkowiak
Uniwersytet Wrocławski
@:kamila.walkowiak@nzs.org.pl
Tel: +48 607 603 921
Jakub Michalski
Jakub Michalski
Politechnika Wrocławska
@:kuba.michalski@nzs.org.pl
Tel: +48 666 951 590
Kamil Molenda
Kamil Molenda
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
@:kamil.molenda@nzs.org.pl
Tel: +48 720 807 900
Piotr Sobiło
Piotr Sobiło
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
@:piotr.sobilo@nzs.org.pl
Tel: +48 533 627 532
Ireneusz Bieniek
Ireneusz Bieniek
Katolicki Uniwersytet Lubelski
@:ireneusz.bieniek@nzs.org.pl
Tel: +48 721 574 588
Tomasz Wróblewsk
Tomasz Wróblewski
Uniwersytet Śląski
@:tomasz.wroblewski@nzs.org.pl
Tel: +48 669 577 539

Komisja Krajowa Rewizyjna


Wojciech Wiśniewski
Przewodniczący KKR
NZS UTP

Paweł Kościński
Wiceprzewodniczący KKR
NZS SGH

Elżbieta Pawelec
Sekretarz KKR
NZS UW

Joanna Skarul
Członek KKR
NZS SGH
Stefania Zdral
Członek KKR
NZS UW