Kadencja 2011/2012

Zarząd Krajowy

Izabela Jędrecka
Izabela Jędrecka
Przewodnicząca
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wojciech Kasprzyk
Wojciech Kasprzyk
Sekretarz Generalny
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Małgorzata Alf
Małgorzata Alf
Wiceprzewodnicząca ds. finansowych
Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
Jakub Pluta
Jakub Pluta
Wiceprzewodniczący ds. PR
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Barbara Bachalska
Barbara Bachalska
Wiceprzewodnicząca ds. projektów ogólnopolskich
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie