Kadencja 2010/2011

Zarząd Krajowy

Jakub Michalis
Jakub Michalis
Przewodniczący
Politechnika Warszawska
Andrzej Dąbrowski
Andrzej Dąbrowski
Sekretarz Generalny
Uniwersytet Warszawski
Emilia Chodyna
Emilia Chodyna
Wiceprzewodnicząca ds. finansowych
Uniwersytet w Białymstoku
Jacek Fabianowicz
Jacek Fabianowicz
Wiceprzewodniczący ds. Wizerunku i Promocji
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Kinga Kamińska
Kinga Kamińska
Wiceprzewodnicząca ds. projektów ogólnopolskich
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Agnieszka Wolska
Agnieszka Wolska
Wiceprzewodnicząca ds. studenckich
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Adam Zagała
Adam Zagała
Wiceprzewodniczący ds. partnerów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie