Kadencja 2007/2008

Zarząd Krajowy

Marcin Leoszko

Marcin Leoszko
Przewodniczący
Uniwersytet w Białymstoku

Juliusz Karpiński

Juliusz Karpiński
Sekretarz Generalny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Piotr Bednarski

Piotr Bednarski
Wiceprzewodniczący ds. finansowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Piotr Wiaderny

Piotr Wiaderny
Wiceprzewodniczący
Politechnika Warszawska

Radosław Paklikowski

Radosław Paklikowski
Członek Zarządu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Michał Piątek

Michał Piątek
Członek Zarządu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Barbara Wnęk

Barbara Wnęk
Członek Zarządu
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dorota Markowska

Dorota Markowska
Członek Zarządu
Politechnika Szczecińska