Local Organizations

 

 • Wrocław

  Uniwersytet Wrocławski

  Politechnika Wrocławska

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Białystok

  Uniwersytet w Białymstoku

  Politechnika Białostocka

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 • Bydgoszcz

  Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy

  Toruń

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Częstochowa

  Politechnika Częstochowska

  Katowice

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

  Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Gdańsk

  Uniwersytet Gdański

 • Lublin

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Łódź

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  Politechnika Łódzka

  Uniwersytet Łódzki

 • Kraków

  Uniwersytet Jagielloński

  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Politechnika Krakowska

  Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

  Tarnów

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

 • Poznań

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Politechnika Poznańska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Rzeszów

  Uniwersytet Rzeszowski

 • Siedlce

  Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

  Warszawa

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  Uniwersytet Warszawski

  Politechnika Warszawska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Niestety w tym województwie nie ma Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów
 • Niestety w tym województwie nie ma Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów
 • Niestety w tym województwie nie ma Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów
 • Niestety w tym województwie nie ma Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów
 • Niestety w tym województwie nie ma Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów