Zgłoszenia na Studenckiego Nobla przedłużone do 24 kwietnia!

Jeszcze do 24 kwietnia można wysłać swoje zgłoszenie w konkursie, w którym co roku przyznawany jest Studencki Nobel, a także nagrody w pięciu kategoriach. Udzielasz się społecznie, odnosisz sukcesy jeszcze na studiach? Dlaczego to nie Ty miałbyś zostać najlepszym studentem RP?

 

Każdy z uczestników może zgłosić swoją kandydaturę w jednej z poniższych specjalności: nauki rolniczo-przyrodnicze, nauki ścisłe i techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki ekonomiczne i społeczne oraz nauki humanistyczne i sztuka. W każdej ze specjalności można wyróżnić bogaty zakres dziedzin, które się na nią składają, dzięki czemu uczestnik lepiej dopasuje swoje dokonania do odpowiedniej kategorii. Spośród laureatów z każdej specjalności, po zapoznaniu się z ich osiągnięciami oraz autoprezentacjami 30 maja Krajowa Komisja Konkursu wybierze jednego Studenckiego Nobla. Konkurs zakończy się uroczystą galą, która odbędzie się 19 czerwca w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej, podczas której zostaną wręczone nagrody.

Patronat honorowy nad projektem objęli m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Miasto Stołeczne Warszawa, Rzecznik Praw Obywatelskich, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Akademia Nauk oraz Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej Pan prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Regulamin konkursu, kryteria konkursu oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie:studenckinobel.pl