|

Zaproszenie do rozmów skierowane do władz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i przedstawicieli Samorządu Studentów

W związku z docierającymi do nas niepokojącymi informacjami o procesie przeprowadzenia wyborów władz Samorządu Studentów oraz o licznych zwolnieniach pracowników akademickich, zwracamy się do władz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i przedstawicieli Samorządu Studentów z zaproszeniem do wspólnej rozmowy.

Zależy nam na dokładnym poznaniu perspektywy wszystkich stron zaangażowanych w ostatnie wydarzenia i precyzyjnym ustaleniu ich przebiegu.

Niezależne Zrzeszenie Studentów jest organizacją, która od ponad 41 lat w zdecydowany sposób opowiada się w obronie praw, niezależności i swobody funkcjonowania społeczności akademickiej. Jednymi z celów naszej Organizacji jest działanie na rzecz swobód demokratycznych i praw obywatelskich, rozwój samorządności studenckiej i autonomii szkół wyższych oraz ochrona interesów materialnych, społecznych, kulturowych i politycznych studentów (§10 ust. 1, 3, 4 Statutu NZS).

Niniejsze pismo zostało dzisiaj osobiście dostarczone do Biura Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przez Przewodniczącą Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Alicję Książek.

Pismo otrzymali również:

🔹 prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący KRASP – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

🔹 prof. dr hab. Jacek Popiel, Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa,

🔹 dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, Przewodnicząca Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych,

🔹 dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, Minister Edukacji i Nauki

🔹 mgr Mateusz Kuliński Rzecznik Praw Studenta,

🔹 Kinga Tyrka, Przewodnicząca Samorząd Studentów UP

Stale monitorujemy rozwój sytuacji. O dalszym przebiegu wydarzeń będziemy informować na bieżąco.

Zaproszenie do rozmów skierowane do władz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i przedstawicieli Samorządu Studentów