Wyjazd w ramach Akademickiego Centrum Edukacji Ekologicznej NZS

W dniach 23-25 września studenci należący do NZS spotkali się pod Radomiem. Spotkanie miało na celu edukację ekologiczną oraz podniesienie ich świadomości środowiskowej. Całość została organizowana przez Akademickie Centrum Edukacji Ekologicznej NZS przy współpracy z Enea Wytwarzanie.
Pierwszym punktem naszego spotkania było zwiedzanie drugiej co do wielkości elektrowni węglowej w Polsce. Zakład znajduje się w Świerżach Górnych i jest własnością spółki Enea Wytwarzanie.
Ogrom powierzchni zakładowej oraz surowców znajdujących się na jego terenie wywarł wrażenie na wszystkich studentach. Podążając dalej mogliśmy zobaczyć kolejne elementy takie jak taśmociągi węglowe, wielkie góry węgla czy urządzenie służące do przewracania wagonów z surowcami. Następnie wpuszczono nas do środka, gdzie mogliśmy zobaczyć cały proces spalania od wnętrza. Dużym zainteresowaniem cieszyły się kotły spalające oraz punkty zarządzania całym procesem,
gdzie można było zobaczyć wszystkie podpięcia oraz parametry i ich zmiany. Na zakończenie zobaczyliśmy tamę na Wiśle, z której pobierana jest woda do elektrowni.

Kolejnym przystankiem na drodze do zdobycia wiedzy ekologicznej był zestaw paneli informacyjno–dyskusyjnych, które odbyły się na sali wykładowej w naszym ośrodku. Po krótkim wstępie i informacji o  reaktywacji Akademickiego Centrum Edukacji Ekologicznej, przeszliśmy do części właściwej spotkania. Prelekcje rozpoczął Minister Środowiska, Paweł Sałek, który przybliżył nam pakiety klimatyczne oraz plany i założenia ekologiczne na najbliższe lata. Dyskutowaliśmy o ograniczeniach emisji dwutlenku węgla oraz o jego wpływie na środowisko.

Drugą prelekcję prowadziła przedstawicielka Instytutu Przemysłu Organicznego, a zarazem przewodnicząca Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Warszawskiego – Sylwia Wasiłek. Sylwia w bardzo prosty i przystępny sposób wytłumaczyła nam problemy ekologiczne, zagadnienia emisyjne dwutlenku węgla i rozwiązania zmniejszające wydzielanie się go do atmosfery. Studenci debatowali także o ekoinnowacjach, zarówno tych już wprowadzonych w życie, jak i o tych planowanych i bardzo wizjonerskich. Ostatni temat – “Polityka klimatyczna UE, a polska racja stanu” został przedstawiony przez Mateusza Kowalskiego, naszego alumna, który politycznym językiem przedstawił nam w jakim stopniu nasze państwo prowadzi do globalnego ocieplenia oraz jak ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Dodatkowo zostały wspomniane normy narzucane przez Unię Europejską odnośnie emisji szkodliwych gazów.

Dzięki temu wyjazdowi zdobyliśmy naprawdę duża dawkę wiedzy ekologicznej. Mogliśmy również zobaczyć elektrownię węglową od zaplecza, czy podebatować z Ministrem Środowiska o zanieczyszczeniach. Mamy nadzieję, że takie wyjazdy będą coraz częstszą formą szerzenia edukacji ekologicznej wśród studentów. 🙂

{gallery crop=1}galerie/20160923WyjazdZeK{/gallery}