Wampiriadę poleca Cezary Żak

Znani i lubiani też oddają krew!

Tak, jak Cezary Żak!