VI Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Kryminalistyki “Zbrodnia jako manifest sprawcy”

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 4-6 maja 2016r.

 

Głównym celem VI Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Kryminalistyki jest nawiązanie współpracy oraz wymiana poglądów pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk. Ponadto Zjazd ma umożliwić zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej kryminalistyki. Organizatorzy pragną podkreślić znaczenie roli, jaką odgrywa ta dyscyplina na rzecz zwalczania przestępczości.

Hasłem przewodnim Zjazdu jest „Zbrodnia jako manifest sprawcy”. W dobie postępującego procesu globalizacji, nieustającej cyfryzacji społeczeństwa i tym samym intensyfikacji wpływu mass mediów, sprawcom przestępstw co raz łatwiej jest wyrazić swój sprzeciw wobec obowiązujących norm. Poruszana w ramach Zjazdu problematyka, to próba określenia aktualnych tendencji w sposobie działania sprawców przestępstw oraz motywacji ich działania.

Zjazd będzie podzielony na dwa panele: ekspercki, podczas którego wysłuchać będzie można wystąpień przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, uczelni wyższych, służb mundurowych oraz panel studencki w trakcie którego referaty wygłaszać będą studenci oraz doktoranci uczelni wyższych zrzeszeni w studenckich kołach naukowych kryminalistyki i nauk pokrewnych.

Ponadto w ramach Zjazdu przewiduje się szereg innych wydarzeń, m.in. konkurs wiedzy kryminalistycznej dla studentów, pokaz nowoczesnego sprzętu, narzędzi i aparatury wykorzystywanych przy oględzinach miejsca zdarzenia i w badaniach laboratoryjnych, pokaz filmu, którego fabuła korelować będzie z tematyką Zjazdu oraz zajęcia praktyczne.

Szczegóły dotyczące VI Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Kryminalistyki są dostępne Na stronie internetowej: http://zjazdkol.wspol.edu.pl/ Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem email: zjazdkol@wspol.edu.pl