|

Uchwała Komisji Krajowej z okazji 35-tej rocznicy strajków na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu

W 35-tą rocznicę strajków na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu pragniemy oddać hołd ich uczestnikom oraz środowiskom akademickim, których upór i oddanie sprawie najwyższej wagi pozwoliły na przeprowadzenie najdłuższego strajku w dziejach PRL. Powodem przeprowadzeniu strajku było mianowanie na stanowisko rektora Michała Hebdę ze złamaniem wszelkich procedur i porozumień zawartych ze związkami zawodowymi. 26 października 1981 r., NZS oraz NSZZ Solidarność ogłosiły strajk okupacyjny na terenie uczelni, który był przyczynkiem do innych rozruchów w całej Polsce. Mimo tego Senat uczelni dokonał ponownego wyboru na rektora prof. Hebdy, którego kandydatura została poparta przez władzę PRL, nawet pomimo krytyki Konferencji Rektorów Szkół Wyższych, Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Medycznej w Warszawie, Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Rektor Hebda ostatecznie ustąpił po 8 miesiącach sprawowania urzędu.

Jako spadkobiercy tradycji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, podziwiamy wielką odwagę i oddanie wszystkich osób, które w imie wyższych wartości potrafiły postawić na szali swoją przyszłość. Swoją postawą i nieustępliwością są inspiracją dla kolejnych pokoleń NZS i to właśnie dzięki takim ludziom dziś możemy żyć w suwerennym państwie.