Tomasz Leś

Studiuje Studia Wschodnie na Uniwersytecie Warszawskim. W krajowym NZSie odpowiada za kontakt z mediami oraz social media. Zaangażowany społecznik, wywodzący się z organizacji charytatywnych. Jego pasja to nowe media oraz kreowanie wizerunku. Zawsze pod telefonem, gotowy do udzielenia odpowiedzi.