Mateusz Grzybkowski

Student prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Interesuje się w szczególności prawem gospodarczym. Z NZS UKSW związany od 4 lat, podczas których m.in. pełnił funkcje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Sekretarza Zarządu. Jego hobby to przede wszystkim piłka nożna. Zazwyczaj wydaje się być poważny, lecz przy bliższym poznaniu widać jego pogodę ducha i pozytywne nastawienie do świata.