Maria Cholewińska

Marysia jest studentką Górnictwa i Geologii w Akademii Górniczo-Hutniczej. W działalność społeczną zaangażowana od najmłodszych lat. Podczas swojej działalności, stworzyła i wdrożyła projekt “Konkurs Konstrukcji Studenckich KOKOS”. W wolnym czasie odwiedza kopalnie i zbiera nowe skały do swojej kolekcji. Dla dobra NZS poświęci każda godzinę snu.