Juliusz Karpiński

    • Location: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego