| |

#StudenciSadząLas w Radomiu

Pierwszą część tego patriotycznego weekendu spędziliśmy dbając o nasze dobro narodowe – lasy. W Radomiu odbył się finał akcji #StudenciSadząLas.