| |

#StudenciSadząLas w Łagowie

Kolejny pracowity weekend za nami! Tak piękną pogodę wykorzystaliśmy, sadząc drzewa w Łagowie w ramach akcji #studencisadząlas (to pierwszy z sześciu wyjazdów).