Studenci z całego kraju obradują w Poznaniu – zjazd krajowy NZS

Już w najbliższy weekend w stolicy Wielkopolski odbędzie się pierwszy w roku akademickim 2017/2018 Zjazd Komisji Krajowej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Do Poznania zawitają studenci z 18 polskich miast. Inauguracyjny Zjazd poświęcony będzie m.in. nowym raportom Centrum Analiz NZS.

Tradycja Zjazdów Komisji Krajowej NZS sięga początków organizacji w latach 80-tych. To właśnie podczas pierwszego spotkania delegatów z całej Polski, który odbył się w dniach 18-19 września 1980 roku na Politechnice Warszawskiej, powołano do życia Zrzeszenie. Współcześnie ,,Krajówki” mają miejsce 3 razy w roku (październik, grudzień, marzec), a w czerwcu, czyli na koniec rocznych kadencji, odbywa się Krajowy Zjazd Delegatów połączony z corocznymi wyborami do Zarządu Krajowego NZS Zjazd Komisji Krajowej NZS to czas dyskusji i podsumowań. Kluczowym punktem każdych obrad jest przedstawienie i ocena dotychczasowych działań Zarządu i Zespołu Krajowego. Październikowa Krajówka w Poznaniu upłynie pod znakiem prezentacji raportów przygotowanych przez Centrum Analiz NZS. Tym razem wewnętrzny think-tank skupił się m.in. na problemach studentów z wynajmem mieszkań oraz na stanie polskich akademików. – Problem mieszkaniowy ciąży na studentach w naszym kraju od dawna. Ogromne kolejki do dziekanatu w oczekiwaniu na przyznanie miejsca w akademiku to co roku powtarzająca się udręka. Celem NZS jest troska o studenta oraz o jego warunki do nauki i życia . Myślę, że ten raport, obok przedstawionych już badań nt. krwiodawstwa i cyfryzacji uczelni wyższych, widocznie się do tego przyczyni – podkreśla Przewodnicząca Zarządu Krajowego NZS Maria Cholewińska.

Poznań to miejsce nieprzypadkowe dla inaugurującego rok akademicki 2017/2018 zjazdu NZS. W tym mieście Zrzeszenie działa na czterech uczelniach: Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Uniwersytecie Przyrodniczym, Uniwersytecie Ekonomicznym i Politechnice Poznańskiej. Poznański NZS to środowisko z tradycjami, posiadające w swoim gronie członków władz krajowych i znanych alumnów (są wśród nich chociażby obecni europosłowie: Marek Jurek i Filip Kaczmarek). W Zarządzie Krajowym kadencji 2017/2018 „gród nad Wartą” reprezentują Małgorzata Popiel (Wiceprzewodnicząca ds. HR) absolwentka Politechniki Poznańskiej i obecna studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Cezary Hurysz (Wiceprzewodniczący ds. studenckich) będący absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.