Strajk studentów w Częstochowie

(stan wydarzeń na 5.04.2016 r.)

 

Niezależne Zrzeszenie Studentów na najbliższy czwartek zwołało strajk na Politechnice Częstochowskiej. Ma to związek z unieważnieniem przez Samorząd Studentów ostatnich wyborów elektorów studenckich, którzy mieli wybrać rektora uczelni. – Decyzja o powtórzeniu głosowania została podjęta bez podania jakiegokolwiek uzasadnienia. Wybory zostały przeprowadzone prawidłowo. Jedyny logiczny powód to niekorzystny dla samorządu wynik głosowania – mówi Dawid Sikorski, przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Częstochowskiej.

 

Studenci Politechniki Częstochowskiej od dłuższego czasu mają problemy ze swoimi przedstawicielami z Samorządu Studentów. Zaczęło się od rażących nieprawidłowości do organów samorządu. Czarę goryczy przechyliło jednak unieważnienie odbywających się w dniach 16-22 marca wyborów samorządowych. Stało się to pomimo poprawnego przeprowadzenia wyborów. Do dziś Uczelniana Komisja Wyborcza nie przekazała jakiegokolwiek uzasadnienia decyzji. – Zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym studenci mają 20% głosów w wyborach rektorskich. Na Politechnice Częstochowskiej wytworzył się układ, który chce zawłaszczyć dla siebie te głosy. Wbrew opinii większości studentów – mówi Dawid Sikorski z NZS

 

W ostatnią sobotę na Politechnice Częstochowskiej zawiązał się Komitet Protestacyjny, składający się z członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Erasmus Student Network oraz studentów niezależnych. W poniedziałek odbyło się spotkanie z rektor Politechniki, na które spontanicznie przyszła delegacja około 150 studentów. Efektem spotkania jest zwołanie na środę nadzwyczajnego posiedzenia Senatu uczelni.

 

W razie niespełnienia żądań Komitetu Protestacyjnego, od czwartku na Politechnice Częstochowskiej rozpocznie się strajk okupacyjny. Stosowną uchwałę na mocy ustawy prawo o szkolnictwie wyższym podjął w poniedziałek Zarząd Krajowy Niezależnego Zrzeszenia Studentów. – Solidaryzujemy się z działaniami podjętymi przez studentki i studentów Politechniki Częstochowskiej i wzywamy do poparcia ich działań mających na celu przywrócenie demokratycznych standardów na tej uczelni. Nie pozwólmy, by transparentność działań i solidarność stały się pustymi hasłami – pisze w specjalnym oświadczeniu Zarząd Krajowy NZS.