Przedstawiamy list Przewodniczącej Zarządu Krajowego ws. Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Jest to stanowisko NZS wspólnie wypracowane podczas Zjazdów Komisji Krajowej w październiku i grudniu.

Treść listu