Stanowisko NZS dot. działań związanych z przeciwdziałaniem epidemii i wyborów prezydenckich

Nad ranem 28 marca Sejm przegłosował ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Działania związane ze zdrowiem obywateli i zwalczaniem wirusa powinny być priorytetem. Natomiast jedna z poprawek do ustawy dotyczyła zmian w Kodeksie Wyborczym, co wzbudza wątpliwości dotyczące procesu legislacyjnego i przekłada interes polityczny nad walkę z zagrożeniem epidemicznym.

Publikujemy list otwarty NZS w wyżej opisanej sprawie.

Stanowisko NZS dot. działań związanych z przeciwdziałaniem epidemii i wyborów prezydenckich