Spotkanie z Minister Cyfryzacji

Spotkaliśmy się dzisiaj z minister Anną Streżyńską na temat cyfryzacji szkolnictwa wyższego. Efekty rozmowy zobaczycie już niedługo na uczelniach w całej Polsce.