Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Przedstawiciele NZS spotkali się z RPO, aby omówić bieżące sprawy studentów w Polsce i wypracować rozwiązania. Efekty naszego spotkania:

– przedstawiliśmy sytuacje na PCz, a także inne przykłady patologii związanych z działalnością samorządów; wskazaliśmy przykłady dyskryminacji studentów w Polsce (dyskryminacja studentów programu Erasmus, brak ulg na transport dla studentów zagranicznych)
– dyskutowaliśmy nad możliwością stworzenia Komisji ds. Obrony Praw Studentów I Transparentności na Uczelniach Wyższych
– w związku z przedstawionym stanem samorządności 25 czerwca odbędzie się spotkanie przedstawicieli organizacji studentów z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem i ekspertami

Liczymy, że podjęte przez nas działania dadzą wymierne efekty – będziemy informować na bieżąco.