Rondo NZS w Lublinie

Miło nam przedstawić Rondo Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Lublinie.