Rocznica delegalizacji NZS

5 stycznia 1982 roku władze PRL zdecydowały zdelegalizować zarejestrowany rok wcześniej NZS. Część działaczy zostało aresztowanych, inni działali w podziemiu. Dopiero we wrześniu 1989 roku Zrzeszenie zostało ponownie zarejestrowane.