Niezależne Zrzeszenie Studentów zarekomendowało elektroniczny system obsługi studenta CloudA. System ten to kompleksowa platforma do obsługi uczelni, od studentów, po administrację, na finansach kończąc. Cyfryzacja to jeden z problemów, z którym mierzą się teraz polskie uczelnie, a CloudA odpowiada na wszystkie ich potrzeby.

Więcej informacji:
Rekomendacja platformy Cloud Academy