Rekomendacja platformy Cloud Academy

Niezależne Zrzeszenie Studentów zarekomendowało elektroniczny system obsługi studenta CloudA. System ten to kompleksowa platforma do obsługi uczelni, od studentów, po administrację, na finansach kończąc. Cyfryzacja to jeden z problemów, z którym mierzą się teraz polskie uczelnie, a CloudA odpowiada na wszystkie ich potrzeby.

Więcej informacji:
Rekomendacja platformy Cloud Academy