|

Raport “Tryb przeprowadzania zajęć na uczelniach wyższych”


Spowodowana wybuchem pandemii konieczność zmiany formy zajęć na uczelniach wyższych ze stacjonarnej na zdalną, była dużym wyzwaniem dla całego systemu szkolnictwa wyższego, ale także pozwoliła odkryć plusy i minusy tradycjnych sposobów prowadzenia zajęć i niewykorzystywanych wcześniej, cyfrowych rozwiązań.

Centrum Analiz NZS sprawdziło, jak studenci po ponad roku zajęć w trybie zdalnym, a teraz także stacjonarnym i hybrydowym, oceniają te formy nauczania. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowującym badanie raportem “Tryb przeprowadzania zajęć na uczelniach wyższych”. Niniejszy raport może stanowić podstawę do dalszych badań, skierowanych do studentów konkretnych uczelni i kierunków studiów, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonych zajęć.

Wersja raportu w formacie pdf.

 

Tryb przeprowadzania zajęć na uczelniach wyższych

 

Inne raporty Centrum Analiz NZS