Raport “Sytuacja studentów w czasie epidemii koronawirusa”

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w gwałtowny sposób zmieniła codzienne funkcjonowanie w firmach i instytucjach. Nie ominęło to funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce. W raporcie dot. sytuacji studentów w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 podjęliśmy próbę identyfikacji problemów, z którymi teraz stykają się studenci. Zebraliśmy dobre i złe praktyki uczelni oraz rekomendacje, by w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami – władzami uczelni, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wspólnie podjąć działania mające na celu zachowanie jak najwyższych standardów edukacyjnych z równolegle idącą dbałością o zdrowie i sytuację materialną studentów.

Wersja raportu w formacie pdf.

Sytuacja Studentów w Czasie Epidemii Koronawirusa