|

Raport “Sytuacja mieszkaniowa studentów w Polsce”

Ostatnie zawirowania na rynku nieruchomości sprawiły, że sytuacja mieszkaniowa wielu ludzi zmienia się dynamicznie. Dotyczy to również studentów. Przy zbliżającym się nowym roku akademickim, z dnia na dzień musieli podjąć decyzję — czy zamieszkać w akademiku, z rodzicami a może wynająć własne mieszkanie?

Centrum Analiz Niezależnego Zrzeszenia Studentów przeprowadziło badanie, w którym studenci uczelni wyższych mogli wyrazić opinię na temat sytuacji mieszkaniowej studentów w Polsce. Efektem przeprowadzonego badania jest niniejszy raport, którego analiza oraz wnioski mogą pomóc w poznaniu aktualnej sytuacji studenckiego rynku najmu, problemów i preferencji studentów, oraz określić optymalne działania na rzecz udoskonalenia i zadowolenia studentów w przyszłości. Odpowiedzi udzieliło 2140 respondentów z ponad 50 uczelni wyższych. Na podstawie takiej próby dokonano analizy wyników oraz wyciągnięto wnioski.

Wersja raportu w formacie pdf.

 

Sytuacja mieszkaniowa studentów w Polsce

 

Inne raporty Centrum Analiz NZS