Raport “Studenckie Prace”

Badanie „Studenckie prace” ma na celu przedstawienie sytuacji studenta na rynku pracy. Informacje w nim zawarte opisują m. in.: proces poszukiwania pierwszego zatrudnienia, sytuację panującą na rynku oraz warunki pierwszej i obecnej pracy ankietowanych. Raport podejmuje próbę przedstawienia tendencji oraz obszarów w których uczelnie powinny się bardziej dostosować do wymagań stawianych przez pracodawców. Pozytywną informacją płynącą z badania jest fakt, że studenci świadomie wykazują coraz większe zaangażowanie w aktywności wykraczające poza edukacyjny aspekt uczelni (np. udział w organizacjach studenckich czy kołach naukowych), poszerzające ich kompetencje i zwiększające konkurencyjność.

Studenckie Prace