Raport “Kultura dla studentów”

Kultura to narzędzie służące edukacji, integracji społecznej czy budowaniu lokalnej tożsamości. Jest także szansą dla młodych ludzi na rozwój osobisty. Poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, każdy ma możliwość poszerzenia swoich horyzontów. Powszechnie uważa się, że obecnie społeczeństwo traci kontakt z szeroko pojętą kulturą w wyniku rosnącej popularności rozrywek, łatwo dostępnych w internecie, a teatry i opery wymierają ze świadomości młodych ludzi. W celu sprawdzenia tych tez, Centrum Analiz przeprowadziło badanie, którego zadaniem było określenie poziomu uczestnictwa studentów w kulturze. W raporcie zbadano sposób postrzegania kultury przez polskich studentów oraz zebrano opinie na temat promowania kultury w miastach.

Kultura dla studentów