Raport “Krwiodawstwo w Polsce”

Raport upubliczniony w 2017 roku koncentrował się na zagadnieniu krwiodawstwa w Polsce. Temat ten jest bliski NZS-owi ponieważ już od 2000 r. organizowana jest (dziś ogólnopolska) akcja zbiórki krwi pod nazwą „Wampiriada”. W celu przeprowadzenia dogłębnej analizy stanu krwiodawstwa w Polsce zapytano respondentów o ich opinię na temat organizacji publicznej służby krwi i jej zaangażowania oraz funkcjonowania organizacji społecznych biorących udział w zbiórkach krwi. Poruszono także kwestie przywilejów krwiodawców oraz ich doświadczeń związanych z oddawaniem krwi, takich jak częstotliwość i jakość akcji organizowanych w miejscu zamieszkania respondenta.

Krwiodawstwo w Polsce